Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 24.01.2022, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych;

   PDFProjekt uchwały uchylającej w sprawie diet.pdf (194,06KB)

  2. b. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2022 - 2026;
  3.  
  4. PDFprojekt gosp. mieszkaniowym zasobem (273,94KB)
  5.  
  6. c. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Żłobek Publiczny w Ujeździe;

   DOCXWZÓR - Uchwała podniesienie opłat 24.01.22.docx (18,76KB)

  7. d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego;

   PDFProjekt - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego.pdf (175,98KB)

  8. e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;
  9. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok;
  10. g. przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2021 roku;

   PDFProjekt sprawozdanie z pracy Komisji Stałych.pdf (502,88KB)

  11. h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2022 rok.

   PDFprojekt uchwała plan pracy komisji Rewizyjnej.pdf (334,14KB)

 6. 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2021 oraz planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2022 rok.
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.