Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.304.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz §1 ust. 7 Załącznika do uchwały nr XXXIX.255.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. poz. 3242)., Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do stosowania wymienione poniżej wzory dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza:
1) Wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1,
2) Umowa dotacji – załącznik nr 2,
3) Wniosek o płatność – załącznik nr 3,
4) Protokół odbioru prac wykonawcy wymiany źródła ciepła – załącznik nr 4,
5) Protokół odbioru prac wykonawcy instalacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – załącznik nr 5
6) Protokół z przeprowadzonej kontroli – załącznik nr 6.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZałącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie (1,02MB)

PDFZałącznik nr 2 - Umowa dotacji (701,31KB)

PDFZałącznik nr 3 - Wniosek o płatność (876,19KB)

PDFZałącznik nr 4 - Protokół odbioru prac wykonawcy wymiany źródła ciepła (612,79KB)

PDFZałącznik nr 5 - Protokół odbioru prac wykonawcy instalacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (617,38KB)

PDFZałącznik nr 6 - Protokół z przeprowadzonej kontroli (427,91KB)