Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku

Strona archiwalna

 

RG.6220.12.2021                                                                                                                                                       Ujazd, dnia 7 luty 2022 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2022 r. na wniosek z dnia 4 października 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 07.10.2021 r.) Zakładu Usług Budowlano-Projektowych PIAST-PROJEKT złożonego przez Panią Monikę Konarską-Korejko, która jest pełnomocnikiem ATUT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w m. Olszowa”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd na II piętrze, pokoju nr 2 w terminie podanym poniżej, w godzinach i dniach urzędowania.

                                                                                            

Okres publikacji: od 07-02-2022 r.  do 21-02-2022 r.  

 

                                                                                                                                                                         Z up. Burmistrza       

                                                                                                                                                                           (-) Ewelina Wientzek