Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.17.2021                                                                                                                                                   Ujazd, dnia 7 luty 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.)  Burmistrz Ujazdu

zawiadamia strony postępowania

o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „OLSZOWA” o łącznej mocy nieprzekraczającej 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana na działkach nr ew. 304/3 oraz 305/13 w gminie Ujazd, obręb Olszowa.

                                                                                                                      

                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                         (-) Ewelina Wientzek