Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 21.02.2022, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych;

   PDFnaliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (251,25KB)

  2. b. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

   DOCXProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi .docx (15,88KB)

  3. c. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe;

   PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe (220,44KB)

  4. d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;
  5. PDFw sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok (192,23KB)
  6.  
  7. e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok;
 6. 6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego: "Remont dróg gminnych ul. Strzelecka i część ul. Lipowej w Nogowczycach".

  DOCXP.1.2022 ul. Strzelecka i ul.Lipowa.docx (45,83KB)

  PDFprzedmiarNogowczyce.pdf (89,68KB)

  ZIPPT - część opisowa.zip (1,53MB)

  ZIPPT - część rysunkowa.zip (1,79MB)

  ZIPSpecyfikacje techniczne.zip (1,27MB)

  PDFfaktura nadzór.pdf (82,77KB)

  PDFfaktura Transkom.pdf (109,55KB)

  PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (89,75KB)

  PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (335,45KB)

  XLSXKopia badanie i ocena ofert.xlsx (13,34KB)

  PDFogłoszenie o wykonaniu umowy .pdf (56,43KB)

  PDFogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (64,61KB)

  PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (117,57KB)

  PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenie.pdf (44,92KB)

  PDFprotokół z postępowania.pdf (736,47KB)

  PDFSWZ-Nogowczyce.pdf (959,59KB)

  PDFwezwanie do podpisania umowy.pdf (74,82KB)

  PDFwezwanie do rażąco niskiej ceny.pdf (100,21KB)

  PDFwezwanieTRANSKOM.pdf (123,55KB)

  PDFzmiana ogłoszenia o wyniku postepowania Nogowczyce.pdf (37,63KB)

  PDFprojekt ogranizacji ruchu.pdf (732,17KB)

  PDFprotokól z odbioru końcowego.pdf (105,64KB)

  PDFprotokół przekazania placu budowy.pdf (73,83KB)

  PDFzawiadomienie o zakończeniu robót.pdf (34,98KB)

  PDFOT.pdf (87,73KB)

  PDFsprawozdanie z realizacji.pdf (132,97KB)

  PDFumowa na nadzór.pdf (194,43KB)

  PDFumowa z TRANSKOM.pdf (1,34MB)

 7. 7. Interpelacje i zapytania.
 8. 8. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.

  DOCXProtokół nr XLI.docx (45,26KB)

 9. 9. Sprawy różne.
  1. 9.1. Prośba o udzielenie wsparcia finansowego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

   PDFProśba o udzielenie wsparcia finansowego Straż Pożarna.pdf (105,94KB)

 10. 10. Zakończenie posiedzenia.