Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 03-01-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd na lata 2022-2024.
§ 2. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd na lata 2022-2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXZałącznik nr 1 0050.305.2022.docx (16,79KB)