Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.307.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ujazd, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

LP. ELEMENT PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1. Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkolai oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 31 stycznia 2022 r.
2. Przyjmowanie deklaracji o chęci pozostania dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 8 lutego 2022 r.
     
3. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 10 lutego 2022 r.
L.P. CZYNNOŚCI TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 lutego do 17 lutego 2022 r. od 22 marca do 29 marca2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). do 24 lutego 2022 r. 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia do 10 marca 2022 r. 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16 marca 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r.
LP. ELEMENT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Możliwość składania do Komisji – przez rodziców/opiekunów prawnych – wniosków o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole do 23 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.
2. Przekazanie uzasadnień komisji do decyzji odmownych do 28 marca 2022 r. do 4 maja 2022 r.
3. Możliwość składania – przez rodziców/opiekunów prawnych (do dyrektora przedszkola) odwołań od odmownych rozstrzygnięć komisji (po zapoznaniu się z uzasadnieniem) do 4 kwietnia 2022 r. do 11 maja 2022 r.
4. Rozpatrywanie przez dyrektora odwołań – wydawanie rozstrzygnięć do 11 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r.
5. Poinformowanie pisemne (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) rodziców/ opiekunów prawnycho wyniku odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 19 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r.