Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1. Ø kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( dotyczy kandydatów spoza obwodu ) 2022 r.
2. Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ dziecka do I klasy szkoły podstawowej 2022 r.
3. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022 r.
L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym od 17 lutego do 3 marca2022 r. od 7 kwietnia do 21 kwietnia 2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 17 marca2022 r. 5 maja2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 24 marca 2022 r. do 12 maja 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31 marca 2022 r. do 19 maja 2022 r.