Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej

O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 17 marca 2022r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej, na działkach nr:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczających

Nr działki po podziale,

działki poza liniami rozgraniczającymi

1.

113/1

Olszowa

113/3

113/4

2.

114/1

Olszowa

114/3

114/4

3.

115

Olszowa

115/1

115/2

4.

119

Olszowa

119/1

119/2

5.

120/2

Olszowa

120/3

120/4

6.

118/10

Olszowa

118/11

118/12

7.

116/9

Olszowa

-

-

 

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale,

 

1.

317

Olszowa

-

 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 1230-1600. wt. - pt. 930-1200).

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 18 marca 2022r. do 15 kwietnia 2022r.

 

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego