Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 28.03.2022, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Przedstawienie nowego Kierownika Posterunku Policji w Leśnicy asp. sztab. Zbigniew Chałat.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd na rok 2022;

   PDFProjekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd na rok 2022.pdf (321,07KB)

   PDFUzasadnienie uchwała opieka nad zwierzętami.pdf (491,61KB)

  2. b. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników..pdf (248,13KB)

   PDFuzasadninie uchwała wyznaczenie miejsc.pdf (24,41KB)

  3. c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ujeździe, stanowiącej własność Gminy Ujazd;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej w Ujeździe, stanowiącej własność Gminy Ujazd..pdf (178,55KB)

   PDFuzasadnienie uchwała wyrażenie zgody.pdf (68,09KB)

  4. d. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022;

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r..pdf (102,77KB)

   PDFuzasadnienie uchwała ustalenie stawki.pdf (19,55KB)

   PDFWykaz do projektu uchwały ZGKiM.1..pdf (764,94KB)

   PDFWykaz do projektu uchwały ZGKiM.2.pdf (269,41KB)

   PDFWykaz do projektu uchwały ZGKiM.3.pdf (986,04KB)

  5. e. poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022”;

   PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dot. sprzeciwu wobec obniżenia subwencji oświatowej..pdf (219,65KB)

   PDFuzasadnienie uchwała apel.pdf (27,26KB)

  6. f. przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”;

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę..pdf (82,31KB)

   PDFuzasadnienie uchwała rezolucja.pdf (21,24KB)

  7. g. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;

   DOCXProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.docx (26,31KB)

  8. h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.
 7. 7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli "Działalność szkół i przedszkoli - analiza wydatków oraz poziomu zatrudnienia w latach 2020 oraz 2021".

  PDFP.26.2022 Działalność szkół i przedszkoli 2020-2021.pdf (175,86KB)

 8. 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2021 rok.

  PDFSprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok..pdf (11,97MB)

 9. 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2021.

  PDFSprawozdanie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2021 r..pdf (6,78MB)

 10. 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki za rok 2021.

  PDFSprawozdanie z profilaktyki 2021r..pdf (4,35MB)

 11. 11. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 12. 12. Interpelacje i zapytania.

  PDFOG.0003.22.2022.pdf (156,70KB)

 13. 13. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej.
 14. 14. Sprawy różne.
 15. 15. Zakończenie posiedzenia.