Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV.291.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 15 w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego uchyla się § 2 w brzmieniu: "Wysokość stawek określona w § 1 obowiązuje od 01.01.2022 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIV.291.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (165,21KB)