Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Opolu

GL.ZUZ.3.4210.241.2021.MN  

Opole, 12 kwietnia 2022 r.

 

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 1.12.2021 r. (data wpływu 07.12.2021 r.) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na

1. Usługę wodną, obejmującą:

a) pobór wód podziemnych z utworów triasowych, za pomocą studni głębinowej nr 2 na potrzeby bytowo - gospodarcze za pomocą pompy głębinowej przez cały rok, zlokalizowanej na działce ew. 278/11 a.m. 4, obręb Olszowa w ilościach:

Qsrd = 10,0 m3/d

Qmax = 0,0002889 m3/s

dopuszczalne = 3650 m3/rok

b) pobór wód podziemnych z utworów triasowych, za pomocą studni głębinowej nr 3 dla celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw za pomocą urządzeń pompowych w okresie od 1 marca do 15 listopada każdego roku, zlokalizowanej na działce ew. 304/3 a.m. 4, obręb Olszowa w ilościach:

Qsrd = 338 m3/d

Qmax= 0,0058611 m3/s

Qdopuszczalne = 87.880 m3/ rok

2. Szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, w ilości większej niż średniorocznie 5 mna dobę.

3. Likwidację urządzenia wodnego, tj. studni 1 zlokalizowanej na działce ew. 288/13 a.m. 4, obręb Olszowa.

 

DYREKTOR

Abdullah Al-Selwi