Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV.292.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371, 2445) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ujazd: 1 droga powiatowa nr 1455O – Olszowa ul. Wiejska
Olszowa II Wieś – strona prawa,2 droga powiatowa nr 1455O – Olszowa k. skrzyżowania z dr pow. 1440O
Olszowa III – Klucz – strona lewa,3 droga powiatowa nr 1455O – Zimna Wódka ul. Strzelecka
Zimna Wódka I ul. Strzelecka (Wesołów) – strona lewa,4 droga powiatowa nr 1455O – Zimna Wódka ul. Strzelecka
Zimna Wódka II ul. Strzelecka – strona prawa,5 droga powiatowa nr 1455O – Zimna Wódka ul. Ujazdowska
Zimna Wódka III ul. Ujazdowska – strona prawa,6 droga powiatowa nr 1455O – Stary Ujazd ul. Wiejska
Stary Ujazd I – strona prawa,7 droga powiatowa nr 1455O – Stary Ujazd ul. Wiejska
Stary Ujazd III Przedszkole – strona prawa,8 droga powiatowa nr 1457O – Niezdrowice ul. Wiejska
Niezdrowice I – strona prawa,9 droga powiatowa nr 1461O – Sieroniowice ul. Strzelecka
Sieroniowice I ul. Strzelecka – strona prawa,10 droga powiatowa nr 1461O – Sieroniowice ul. Strzelecka
Sieroniowice III ul. Strzelecka – strona prawa,11 droga powiatowa nr 1461O – Nogowczyce ul. Strzelecka
Nogowczyce – strona lewa,12 droga powiatowa nr 1461O – Jaryszów ul. Strzelecka
Jaryszów I ul. Strzelecka - strona prawa.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLV.292.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022 w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ujazd.pdf (178,70KB)