Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2021 rok

Ujazd, dn. 16.05.2022 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze skazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

UMORZENIE

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Tytuł ulgi

Kwota i przyczyna umorzenia

1.

Gandyk Ruta

umorzenie zaległości podatkowej

6 422,00 zł

ważny interes podatnika

2.

Klimas Dorota

umorzenie zaległości podatkowej

3 061,00 zł

ważny interes podatnika

3.

Chowaniec Irena

umorzenie zaległości podatkowej

503, 00 zł

ważny interes podatnika

4.

Buchta Henryk

umorzenie zaległości podatkowej

1 381,00 zł

ważny interes podatnika

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

umorzenie zaległości podatkowej

5 497,00 zł

ważny interes podatnika

 

II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 udzielono pomocy publicznej:

a). ulgi w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały RM w Ujeździe (pomoc de minimis):

1. Sotrab Sp. z o.o.
2. Adamietz Rajmund.

b) ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu (pomoc de minimis):

1. Gajda Roman
2. Socha Zygfryd
3. Kainka Urszula
4. Gisman Łukasz
5. Ogaza Tomasz
6. Gruntkowski Marek

c) ulgi inwestycyjne w podatku rolnym (pomoc publiczna):

1. Kaliciak Zenon
2. Treffoń Irena
3. Socha Zygfryd

d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2021 (pomoc publiczna):

Andrusiak Danuta, Barteczko Jerzy, Białas Ewelina, Blahut Beata, Błaszczyk Kamil, Bodynek Andrzej, Bomba Rajmund, Bryłka Waldemar, Burzan Bernard, Burzan Joachim,  BWS Technika Sp. z o.o., Cedzich Rudolf, Cholewa Henryk, Ciecior Bernard, Cyris Robert, Daniel Małgorzata, Danish Farming Consultants  Sp. z o.o., Długosz Arkadiusz, Długosz Franciszek, Długosz Zygmunt, Dronia Edyta, Duk Jan, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Marcin, Fogel Waldemar, Foltys Joachim, Foltys Mariusz, Gajda Jerzy, Gajda Roman, Gisman Janusz, Giemsa Klaudia, Golba Krystian, Goly Krystian, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Jakubczyk Roman, Janik Adrian, Janota Łukasz, Jarosz Norbert, Jarosz Marcel, Jendrzejek Roman, Jochem Maria, Jokiel Mariusz, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Kainka Norbert, Kainka Anna, Kainka Urszula, Kaliciak Zenon, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Kierstein Barbara, Klampko Jerzy, Klois Józef,  Kocur Jan, Konieczny Waldemar, Kokoszka Patryk, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata, Leszczyna Alicja, Lawnik Marcin, Leszczyna Joachim, Mainka Patryk, Marek Krzysztof, Marek Janusz, Materla Aleksander, Matuszek Rafał, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Gerard, Misz Andrzej, Misz Bernard, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Moszko Anna, Muskała Gerard, Muskała Marcin, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Muszkiet Waldemar, Nawrot Tomasz, Nocoń Jerzy, Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Nowara Rafał, Ogaza Danuta, Ogaza Józef, Ogaza Tomasz, Ogaza Krzysztof, Palarz Adrian, Palus Hubert, Parusel Krzysztof, pelzer Joagim, Piela Czesław, Piela Piotr, Piela Robert, Plachetka Robert, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolski Krzysztof, Proksza Andrzej, Proksza Piotr, Rekus Grzegorz, Richter Henryk, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Bernard, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Sładek Damian, Socha Krystian, Socha Józef, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stranczik Waldemar, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Urbańczyk Teresa, Voigt Lidia, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Widera Norbert, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Erwin, Witos Roman,  Wycisło Adrian, Zielonka Stefan, Zimon Wilhelm, Zimon Łukasz.

 

Burmistrz Ujazdu
(-) Hubert Ibrom