Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI.299.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) w związku z art. 2 pkt 33a oraz art. 38c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd deklaruje zamiar przystąpienia, w roli członka założyciela, do prac nad utworzeniem Spółdzielni Energetycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ujazd.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVI.299.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Ujazd do prac nad utworzeniem Spółdzielni Energetycznej.pdf (164,71KB)