Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII.304.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2021 r.
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Ujazd za 2021 r.;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
4) z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Ujazd;
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe; udziela się absolutorium Burmistrzowi Ujazdu z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVII.304.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2021 rok.pdf (165,88KB)