Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.329.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559, 583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 68 397,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 15 697,00 zł.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 697,00 zł

§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 697,00 zł.
Fundusz Pomocowy
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 52 700,00 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 52 700,00 zł

§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 52 700,00 zł.
Fundusz Pomocowy

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 68 397,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 697,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 15 697,00 zł
PSP - Ujazd

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 607,55 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 420,00 zł.
Fundusz Pomocowy
PSP - Olszowa

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,93 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 770,00 zł.
Fundusz Pomocowy
PSP - Jaryszów

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,17 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 876,00 zł.
Fundusz Pomocowy
PP- Ujazd

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,35 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70,00 zł.
Fundusz Pomocowy
OPS
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 52 700,00 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 52 700,00 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 51 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
Fundusz Pomocowy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.329.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022 w sprawie zmiany planów finansowych na 2022 rok.pdf (180,68KB)

PDFZalacznik3 0050.329.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.329.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.329.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.329.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.329.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.329.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.329.2022.pdf (552,01KB)