Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 29.08.2022, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach;

   PDFProjekt uchwały plan zagospodarowania Niezdrowice.pdf (1,53MB)

  2. b. nadania nazwy rondu;

   PDFProjekt uchwały nazwa ronda.pdf (1,38MB)

  3. c. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, gmina Ujazd.

   PDFProjekt uchwały ul. Kamykowa Ujazd.pdf (1,03MB)

  4. d. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gmina Ujazd.

   PDFProjekt uchwały ul. Jaśminowa Zimna Wódka.pdf (1,08MB)

  5. e. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sieroniowice, gmina Ujazd.

   PDFProjekt uchwały ul. Kultury przestrzeni Sieroniowice.pdf (917,62KB)

  6. f. nadania nazw ulicom w miejscowości Sieroniowice

   PDFProjekt uchwały ul. Makowa i Chabrowa.pdf (916,09KB)

  7. g. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2022/2023.

   PDFProjekt uchwały ceny paliwa.pdf (337,41KB)

  8. h. przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji projektu partnerskiego pn. „ Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

   PDFProjekt uchwały Solidarni z Ukrainą.pdf (342,20KB)

  9. i. uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej zlokalizowanej przy Placu 1 Maja w Ujeździe.

   PDFProjekt uchwały regulamin fontanny.pdf (470,16KB)

  10. j. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

   PDFProjekt uchwały rozpatrzenie skargi.pdf (404,56KB)

  11. k. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie.pdf (196,24KB)

   PDFuzasadnienie zmiany budżetu..pdf (181,08KB)

  12. l. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   PDFProjekt WPF.pdf (147,11KB)

 6. 6. Interpelacje i zapytania.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej i z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Zakończenie posiedzenia.