Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd w 2022 roku

W dniu 24.08.2022 r. roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327,1265), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 
Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 7 września 2022 r.,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejskie w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
  • drogą elektroniczną na adres: umig@ujazd.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 
Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

PDFformularz-uwagi.pdf (168,04KB)
PDFOferta - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd w 2022 r.pdf (287,73KB)