Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.320.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2022/2023,w wysokości:
1) benzyna Pb7,59 zł,
2) olej napędowy ON7,87 zł,
3) gaz LPG3,85 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.320.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2022/2023.pdf (220,04KB)