Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.321.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 6, 6a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ujazd do realizacji projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną federacji Rosyjskiej na Ukrainie, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.321.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie: przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji projektu partnerskiego pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Oper.pdf (170,77KB)