Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.322.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z fontanny miejskiej w Ujeździe stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.322.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej zlokalizowanej przy Placu 1 Maja w Ujeździe..pdf (366,20KB)

DOCXZałącznik nr a1 XLIX.322.2022.docx (5,98KB)