Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu dz. 2356

Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 26 sierpnia 2022 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 2356 o powierzchni 0,1761 ha KW nr OP1S/00006553/1, położonej  w  Ujeździe.

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28 poz. 782 z dnia 28 maja 2012 r. obowiązującą od 28.06.2012 r., działka nr 2356 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MNU-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem.

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w pierwszym przetargu wynosiła 150 000,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono cztery wadia. Do przetargu przystąpiły trzy zainteresowane strony, które przedłożyły dowody tożsamości.   

Cena osiągnięta w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 220 000,00 zł netto + 23 % VAT = 270 600,00  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Michała Muskała „Muskała Elektroserwis”

 

Ujazd, dnia 09 września 2022 r.

 

                                                                                  Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom