Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 26.09.2022, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd;

   PDFProjekt uchwały ustalanie kryteriów rekrutacyjnych (2).pdf (570,80KB)

  2. b. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd;

   PDFProjekt uchwały zmiana regulaminu wysokości stawek.pdf (228,62KB)

  3. c. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd na rok 2022;

   PDFProjekt uchwały zmieniającej opieka nad zwierzętami.pdf (175,70KB)

  4. d. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego;

   PDFProjekt uchwały zmiana dotacji dla Powiatu.pdf (246,15KB)

  5. e. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd;

   PDFProjekt uchwały konsultacje.pdf (582,00KB)

  6. f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;

   PDFProjekt uchwały zmiana budżetu.pdf (176,12KB)

   PDFUzasadnienie.pdf (162,92KB)

  7. g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

   PDFwpf.pdf (139,05KB)

  8. h. rozpatrzenia petycji.
 6. 6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.