Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.354.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 39 616,13 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 336,13 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 336,13 zł 1) dochody bieżące w kwocie 336,13 zł
1 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 336,13 zł.
Fundusz Pomocowy


II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 36 280,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 36 280,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 36 280,00 zł
1 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 36 280,00 zł.
Fundusz Pomocowy


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł
1 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł.
Fundusz Pomocowy


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 616,13 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 336,13 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 336,13 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 336,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 336,13 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 336,13 zł.
Fundusz PomocowyII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 36 280,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 36 280,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36 280,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 280,00 zł.
Fundusz Pomocowy


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 115,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 115,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 885,00 zł.
Fundusz Pomocowy


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.354.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.pdf (181,96KB)

PDFZalacznik3 0050.354.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.354.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.354.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.354.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.354.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.354.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.354.2022.pdf (552,01KB)