Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.357.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-08-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0151/80/08 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie bądź najem mienia stanowiącego własność Gminy Ujazd.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom