Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L.333.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w Żłobku, wniesionej w dniu 22 sierpnia 2022 r., uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia się petycji z przyczyn podanych w uzasadnieniu, które stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr L.333.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (367,90KB)

DOCXZałącznik nr a1 L.333.2022.docx (6,97KB)