Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.362.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 26-08-2022

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Zastępcę Burmistrza Ujazdu - Katarzynę Tomczyk do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Ujazd w zakresie będącym w kompetencji Burmistrza Ujazdu
2. Upoważnienie obowiązuje w czasie nieobecności Burmistrza Ujazdu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Hubert Ibrom