Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.365.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 16 776,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 96,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 96,00 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 14 680,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 14 680,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 680,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 2 000,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 16 776,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 96,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 96,00 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 14 680,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 14 680,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 680,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 2 000,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom