Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.366.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 100,00 zł. I. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 100,00 zł. 1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 1 100,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 100,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 100,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 600,00 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 600,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 600,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 21 700,00 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 600,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 600,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.II. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 100,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 1 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 100,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 100,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Katarzyna Tomczyk

PDF   Zarządzenie Nr 0050.366.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.pdf (182,05KB)

PDFZalacznik3 0050.366.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.366.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.366.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.366.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.366.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.366.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.366.2022.pdf (552,01KB)