Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.368.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 117 503,80 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 237,80 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 237,80 zł 1) dochody bieżące w kwocie 237,80 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 237,80 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 072,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 072,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 25 072,00 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 072,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 92 194,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 92 194,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 92 194,00 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 194,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 117 503,80 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 237,80 zł 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 237,80 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 237,80 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 237,80 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 237,80 zł
Fundusz Pomocy.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 194,00 zł.
1. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 92 194,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 92 194,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92 194,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 38 200,74 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 53 993,26 zł
Fundusz Pomocowy.III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 072,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 072,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 072,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 072,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Katarzyna Tomczyk

PDF   Zarządzenie Nr 0050.368.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.pdf (182,84KB)

PDFZalacznik3 0050.368.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.368.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.368.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.368.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.368.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.368.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.368.2022.pdf (552,01KB)