Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.369.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 117 503,80 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 237,80 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 237,80 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 237,80 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 072,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 072,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 072,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 92 194,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 92 194,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 194,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 117 503,80 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 237,80 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 237,80 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237,80 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 194,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 92 194,00 zł PSP - Ujazd
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 028,26 zł
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,50 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 880,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain w kwocie 2 120,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 300,00 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 820,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain w kwocie 1 916,56 zł
PSP - Jaryszów
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 000,00 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 530,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain w kwocie 1 470,00 zł
PP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 730,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain w kwocie 734,18 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 357,50 zł
Fundusz Pomocowy Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 072,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 072,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 072,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom