Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.374.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-09-2022

Na podstawie 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (.Dz. U. z 2022r, poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W § 1 wyżej cytowanego zarządzenia skreśla się literę b) punktu 1.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 1 października 2022 roku i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Burmistrz

Hubert Ibrom