Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.375.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2022

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz.559 ze zmianami ) art. 32 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2490 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ujazd.
2. Jako podstawę zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP przyjmuje się: ·normy wyszczególnione w Zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24.01.2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ·dane podane przez producenta, zawarte w instrukcji obsługi pojazdu lub urządzenia, ·udokumentowane analizy zużycia paliw własne lub w innych jednostkach OSP, również PSP.
3. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki paliwami płynnymi w eksploatowanych pojazdach i sprzęcie silnikowym, biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniu miejscowych zdarzeń i zagrożeń, zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, ćwiczeniach, manewrach, zawodach lub innych działaniach operacyjnych ustala się podstawowe normy zużycia paliw płynnych oraz dodatek do normy podstawowej dotyczących rozruchu silnika i pracy silnika na postoju celem napędu urządzeń specjalnych.

§ 2. 1. Wprowadza się następujące normy zużycia paliwa na 100 km przebiegu oraz kontrolny rozruch silnika przez poszczególne typy pojazdów pożarniczych: Jelcz 014 – 33,0 l., rozruch 1,2 l. Mercedes-Benz Atego – 32,00 l., rozruch 1,00 l. Ford Transit – 13,00 l., rozruch 0,40 l. Mercedes-Benz Atego – 32,00 l; rozruch 1,0 l.
OSP Ujazd: OSP Stary Ujazd : Mercedes-Benz Atego – 28,00 l., rozruch 0,85 l. OSP Olszowa: OSP Zimna Wódka : Ford Transit – 13,00 l., rozruch 0,40 l. OSP Niezdrowice : Ford Transit – 15,00 l., rozruch 0,40 l.
2. Normy zużycia w ciągu 1 godz. autopompy oraz urządzeń dodatkowych: Jelcz 014 – 21,00 l Mercedes-Benz Atego – 29,00 l ogrzewanie Dewasto 2x1,00 l. Mercedes-Benz Atego – 26,00 l ogrzewanie Dewasto 2x1,00 l. Mercedes-Benz Atego – 29,00 l. OSP Olszowa, OSP Zimna Wódka, OSP Niezdrowice – Ford Transit – lebiodka 0,4 l.
OSP Ujazd : OSP Stary Ujazd : OSP Olszowa :
§ 3. 1. Wprowadzenie norm zużycia paliwa na 1 godz. pracy oraz rozruch urządzeń o napędzie silnikowym:
a) Pompa szlamowa WT-30X – 1,8 l., rozruch 0,5 l. Zestaw ratowniczy Lukas RS-1 – 0,7 l. Agregat prądotwórczy Mp2p18 – 1,8 l., rozruch 0,5 l. Pilarka spalinowa Huqarna H61 – 1,2 l. Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l. Pilarka spalinowa do drewna Stihl MS 290 – 1,4 l. Agregat prądotwórczy trójfazowy Honda ECT7000 – 2,8 l., rozruch 0,5 l. Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l. Piła spalinowa do betonu i stali Stihl TS 400 – 2,0 l. Turbowentylator oddymiający Ramfan GF164SE – 1,0 l. Łódź aluminiowa Marine 17H – 12,50 l. Zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego ciężki Weber GX120 – 1,65 l. Piła spalinowa do drewna Stihl MS 441 – 1,5 l. Motopompa szlamowa Honda WT40X- 3,5 l. Opryskiwacz spalinowy SOLO 45203 – 1,2 l.
OSP Ujazd

b) Pompa szlamowa WT-30X – 1,8 l., rozruch 0,5 l. Pilarka spalinowa Stihl MS 440 – 1,2 l. Kosa (wykaszarka) Stihl FS 450 – 0,6 l. Kosiarka spalinowa Partner – 2,1 l. Motopompa Honda GXV 160 – 1,1 l., rozruch 1,0 l. Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l. Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l. Agregat prądotwórczy jednofazowy Eisemann H2801 – 1,4 l., rozruch 0,5 l. Pilarka (przecinarka) do stali i betonu Makita EK6101 – 1,42 l.
OSP Stary Ujazd

c) Pilarka spalinowa Solo – 1,0 l. Motopompa M8/8-1 – 7,00 l., rozruch 2,0 l. Agregat prądotwórczy Honda EA 2000IP54 – 1,0 l., rozruch 0,5 l. Motopompa szlamowa Honda WT-30X – 1,8 l. , rozruch 0,5 l. Agregat ciśnieniowy Robin Ex17 – 1,5 l., rozruch 0,5 l. Ciężki zestaw ratownictwa technicznego Holmatro – 1,4 l. Pilarka spalinowa Stihl MS 440 – 1,2 l. Pilarka spalinowa Stihl MS 391 – 1,0 l. Motopompa pływająca Niagara2 – 1,5 l, rozruch 0,5 l Agregat prądotwórczy FOGO FH8000 – 3,00 l, rozruch 0,5 l Przecinarka spalinowa Stihl TS700 – 3,00 l Turbowentylator oddymiający PHVP-450 – 2,5 l
OSP Olszowa

d) Piła spalinowa do drewna Stihl MS 290 – 1,4 l. Pilarka spalinowa do betonu i stali Stihl TS 400 – 2,0 l. Pompa szlamowa Niagara – 2,0 l., rozruch 0,5 l. Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA 3000 – 1,7 l. , rozruch 0,5 l. Agregat prądotwórczy Brigers BSP 2600 – 2,0 l., rozruch 0,5 l. Agregat ciśnieniowy Vanqard GM 182 – 2,0 l., rozruch 0,5 l. Motopompa M8/8-1 – 7,0 l., rozruch 2,0 l. Motopompa szlamowa PRAMAC MP66-3 – 2,6 l; rozruch 0,5 l Pilarka spalinowa do drewna Stihl MS291 – 1,4 l Opryskiwacz spalinowy STIHL SR450- 1 l
OSP Zimna Wódka

e) Motopompa Tohatsu VC 72AS – 10,00 l., rozruch 2,0 l. Wentylator oddymiający GCAFT 2696357 – 1,0 l. Pilarka spalinowa Stihl MS 440 – 1,2 l. Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l. Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l. Pompa pływająca Niagara M/4-2 8334 – 1,0 l., rozruch 0,5 l. Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy Honda Gx270 – 2,7 l., rozruch 1,0 l. Motopompa szlamowa Honda WT30X – 1,8 l., rozruch 0,5 l. Agregat prądotwórczy HONDA EA3000 AVR- 1,6 l
OSP Niezdrowice

§ 4. Ustala się maksymalnie do 10 rozruchów miesięcznie.
§ 5. W przypadku jazdy po drogach błotnistych, bezdrożach, pożarów lasów oraz na każdą godzinę postoju samochodu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej ustaloną normę koryguje się dodatkiem w wysokości 15%.
§ 6. Zużyte w ciągu miesiąca paliwo rozlicza mechanik-konserwator OSP na podstawie miesięcznej karty pojazdu oraz kwartalnej karty sprzętu pożarniczego.
§ 7. 1. Wyjazdy pojazdami pożarniczymi nie do celów ratowniczo-gaśniczych i bez uzgodnienia z Burmistrzem Ujazdu, uważane będzie za niecelowe i samowolne.
2. Koszty związane z wyjazdami określonymi w pkt . 1 poniesie kierowca.

§ 8. Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji zakupionego paliwa w Urzędzie Miejskim w Ujeździe jest pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych.
§ 9. Za sprawdzanie prawidłowości zużycia paliwa i jego rozliczanie odpowiedzialnym czyni się Komendanta Gminnego ZOSP RP w Ujeździe.
§ 10. Tracą moc : 1/ Zarządzenie 0050.210.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29.12.2020 roku w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom