Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 27.10.2022, g. 08:30

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. ustanowienia pomników przyrody ożywionej;

   PDFProjekt uchwały pomnik przyrody.pdf (1,34MB)

  2. b. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

   PDFProjekt uchwały Roczny program współpracy.pdf (450,31KB)

  3. c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;
  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 7. 7. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok przez:
  1. a. -Radnych,
  2. b. - Pracowników samorządowych.
 8. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 9. 9. Interpelacje i zapytania.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.
 11. 11. Sprawy różne.

  PDFOdpowiedź na postulaty1.pdf (36,71KB)

  PDFOdpowiedź na postulaty2.pdf (312,01KB)

 12. 12. Zakończenie posiedzenia.