Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 30.12.2022, g. 08:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego;

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (171,11KB)

   PDFUzasadnienie do uchwały.pdf (18,76KB)

  2. b. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.
 6. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

   PDF2.Projekt -Uchwał budżetowa na 2023.pdf (400,68KB)

   PDF1.Zarządzenie Nr 0050.394.2022 z 14.11.2022.pdf (267,80KB)

   PDF3.Projekt planu dochodów na 2023 rok.pdf (510,01KB)

   PDF4.Projekt planu wydatków 2023 rok.pdf (554,84KB)

   PDF5.Projekt planu dotacji dla jedn.spoza sektor finansów publicznych na 2023 rok.pdf (446,88KB)

   PDF6.Projekt planu dotacji dla jedn.sektora finansów publicznych na 2023 rok.pdf (438,29KB)

   PDF7.Projekt zadań inwestycyjnych na 2023 rok.pdf (485,93KB)

   PDF8.Projekt planu przychodów i kosztów ZGKiM na 2023 rok.pdf (271,17KB)

   PDF9.Projekt planu przychodów i rozchodów za 2023 rok.pdf (266,95KB)

   PDF10.Projekt planu wydatków 2023 rok - fundusz sołecki.pdf (280,93KB)

   PDF11.Uzasadnienie do projektu budżetu 2023r.pdf (605,59KB)

   PDF24.dług 2023.pdf (276,41KB)

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

   PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2023 r.pdf (126,98KB)

   PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2023 rok.pdf (109,97KB)

  3. c. przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M.,
  4. d. dyskusja,
  5. e. głosowanie uchwały budżetowej.
 7. 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028.
  1. a. odczytanie projektu uchwały,

   PDFProjekt WPF.pdf (730,27KB)

  2. b. odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd.pdf (153,17KB)

  3. c. Stanowisko Komisji
  4. d. głosowanie uchwały.
 8. 8. Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej: "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd".
 9. 9. Interpelacje i zapytania.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zakończenie Sesji.