Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIII.357.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe nr LII.352.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutów Samorządu Mieszkańców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LIII.357.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w.pdf (162,91KB)