Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.378.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 374 581,21 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 983,21 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 983,21 zł 1) dochody bieżące w kwocie 200 983,21 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 983,21 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 352,00 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 352,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 352,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30 096,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 30 096,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 096,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 096,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 143 150,00 zł.
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 142 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 142 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 000,00 zł.


2. Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 150,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 150,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 112 600,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 30 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 78 600,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 65 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 65 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 65 400,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 500,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł.


3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 zł.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 000,00 zł.III. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 4 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 487 181,21 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 30 000,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.II. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 983,21 zł.
1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 983,21 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 200 983,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200 983,21 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 980,85 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 198 002,36 zł.III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 352,00 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 352,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 352,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 352,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 352,00 zł
Fundusz Pomocy.IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 78 600,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł.2. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 29 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 29 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 29 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.


3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 42 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 42 800,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 800,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 36 800,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł.V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30 096,00 zł
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 30 096,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 096,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 096,00 zł
Fundusz Pomocy.


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 143 150,00 zł.
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 142 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 142 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 000,00 zł.


2. Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 150,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 150,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 140,00 zł
Fundusz Pomocy.


VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 4 000,00 zł.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.378.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022.pdf (241,40KB)

PDFZalacznik3 0050.378.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.378.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.378.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.378.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.378.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.378.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.378.2022.pdf (552,01KB)