Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 23.01.2023, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd.;

   PDFProjekt uchwały regulamin czystości.pdf (299,01KB)

  2. b. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

   PDFgmina ujazd - projekt-UCHWAŁA stawka za 1 kilometr.pdf (142,43KB)

  3. c. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ujazd;

   PDFProjekt uchwały górne stawki.pdf (230,62KB)

  4. d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;
  5. e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok;
  6. f. przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2022 roku;

   PDFProjekt uchwały sprawozdania Komisji Stałych.pdf (150,14KB)

  7. g. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2023 rok.
  8. h. powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”;

   PDFProjekt uchwały komisja doraźna.pdf (104,73KB)

  9. i. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu;
 6. 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2022 oraz planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2023 rok.
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.