Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV.372.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2022 rok:
1) Komisji Rewizyjnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LV.372.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023 w sprawie przyjęcia sprawozdań z.pdf (554,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 LV.372.2023.docx (7,54KB)

DOCXZałącznik nr 2 LV.372.2023.docx (6,96KB)

DOCXZałącznik nr 3 LV.372.2023.docx (7,35KB)

DOCXZałącznik nr 4 LV.372.2023.docx (6,94KB)

DOCXZałącznik nr 5 LV.372.2023.docx (7,25KB)