Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV.373.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 71 Statutu Gminy Ujazd uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLIX.305.2018 z dnia 18 października 2018 r. Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LV.373.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w.pdf (369,06KB)

 

DOCXZałącznik nr a1 LV.373.2023.docx (5,89KB)