Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV.374.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się doraźną komisję do spraw nadania tytułu ”Zasłużony dla Gminy Ujazd”, w poniższym składzie:

1) Hubert Ibrom,

2) Dorota Stanek,

3) Teresa Sobota,

4) Barbara Matuszek,

5) Kamil Głowania,

6) Sandra Tiszbierek.

2. Funkcję przewodniczącego komisji pełnić będzie Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.​

§ 2. Komisja działa zgodnie z regulaminem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i Zasłużony dla Gminy Ujazd”.​
§ 3. Komisja podlega rozwiązaniu po przyjęciu bądź odrzuceniu przez Radę Miejską uchwały o nadanie tytułu: ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” lub „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.​
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.​
§ 5. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń


 

PDF   Uchwała Nr LV.374.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Ujazd”.pdf (165,81KB)