Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV.375.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu skargi z dnia 14.12.2022 r. Nr OG.1510.2.2022, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Skargę Nr OG.1510.2.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. na działalność Burmistrza Ujazdu w zakresie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych, uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.​ § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.​
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LV.375.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023 w sprawie.pdf (360,25KB)

PDFZalacznik1 LV.375.2023.pdf (108,17KB)