Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI.385.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu skargi z dnia 04.01.2023 r. Nr OG.1510.1.2023, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Skargę Nr OG.1510.1.2023 z dnia 04 stycznia 2023 r. na działalność Burmistrza Ujazdu dotyczącą kolejnego wzrostu opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym, uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.​ § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.​
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVI.385.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023 w sprawie.pdf (395,88KB)

DOCXZałącznik nr a1 LVI.385.2023.docx (7,31KB)