Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 27.03.2023, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaryszów;

   PDFMPZP Jaryszów.pdf (687,54KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały mpzp Jaryszów.pdf (95,25KB)

  2. b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klucz;

   PDFMPZP Klucz.pdf (430,75KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały mpzp Klucz.pdf (99,68KB)

  3. c. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sieroniowice;

   PDFMPZP Sieroniowice.pdf (297,14KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały mpzp Sieroniowice.pdf (96,77KB)

  4. d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa w rejonie Księżego Lasu;

   PDFMPZP Olszowa.pdf (372,58KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały mpzp Olszowa.pdf (95,20KB)

  5. e. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe;

   PDFMPZP Piaski.pdf (323,88KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały zmiana mpzp Ujazd Piaski.pdf (98,92KB)

  6. f. przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ujazd na lata 2023-2026";

   PDFMPZP Zabytki.pdf (2,85MB)

   PDFuzasadnienie do uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf (99,05KB)

  7. g. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;

   PDFUchwała Nr LVII..2023 z 27.03.2023.pdf (162,15KB)

   PDFUchwała Nr LVII..2023 z 27.03.2023 uzasad.pdf (154,82KB)

  8. h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok;
 6. 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2022 rok.
 7. 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2022.
 8. 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki za rok 2022.
 9. 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 10. 10. Interpelacje i zapytania.
 11. 11. Przyjęcie protokołu LVI Sesji Rady Miejskiej.
 12. 12. Sprawy różne.
 13. 13. Zakończenie posiedzenia.