Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

RG.6233.3.2023                                                                                                                                                                   Ujazd, 27 marca 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

O wydaniu decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 259).

 

zawiadamiam

mieszkańców i instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Ujazd, że w dniu 3 marca 2023 r. została wydana decyzja nr RG.6233.3.2023 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ujazd firmie:

            mToilet Sp. z o.o.

            ul. Toruńska 31

            03-226 Warszawa

Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ujazd oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 

 

 

 

                                               Burmistrz

                                               (-) Hubert Ibrom