Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII.392.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023- 2028 ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć ze zmianami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDFUchwała Nr LVII.392.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (2,13MB)