Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 20.04.2023, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023;

   PDFPROJEKT uchwały Posiłek w szkole i w domu.pdf (214,95KB)

   PDFUzasadnienie do Uchwały Posiłek w szkole i w domu.pdf (69,42KB)

  2. b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w północnej części wsi Sieroniowice;

   PDFuchwała mpzp Sieronioiowice.pdf (446,56KB)

  3. c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;
  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok.
 6. 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.
 7. 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 8. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 9. 9. Interpelacje i zapytania.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zakończenie posiedzenia.