Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.430.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz § 3 pkt 1, 4 i 6 uchwały nr LII.344.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaryszów (D.U.W. Op. z 2022 r., poz. 3336 z dnia 02.12.2022 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zebranie Wyborcze na dzień 23 lutego 2023 r. o godzinie 19:00 w Hali sportowej w Jaryszowie przy ulicy 1 Maja 2 w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jaryszów.
§ 2. Proponowany porządek Zebrania Wyborczego:
1) Otwarcie Zebrania Wyborczego.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania.
3) Wybór komisji skrutacyjnej.
4) Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa.
5) wybór Sołtysa.
6) Sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
7) Wybór Rady Sołeckiej.
8) Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
9) Wolne wnioski i zapytania.
10) Zamknięcie Zebrania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.430.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023 w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego w.pdf (167,74KB)