Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na dz. nr 2217/3 obręb Ujazd

Informacja o wyniku przetargu

 

Burmistrz Ujazdu działając z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 28 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19, II piętro, przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki nr 2217/3 o powierzchni 0,0082 ha położonej w Ujeździe dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00041847/6.

Właścicielem nieruchomości do tej pory była Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są symbolem 19 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wartość działki została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosiła: 8 000,00 zł netto +23% VAT.

Wadium wynosiło 500,00 zł.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.04.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Ujeździe nie wpłynęło przelewem ani jedno wadium.

W związku z powyższym przetarg został zamknięty z wynikiem negatywnym.

                                                                                                                     

Ujazd, dnia 02.05.2023 r.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom